Các Phòng ban, Đơn vị sự nghiệp - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 142

Tổng lượt truy cập: 278.987


 

Họ tên Chức vụ Di động Cố định Email
Lãnh đạo Sở
Trần Hữu Hùng Giám đốc 0917025888 0233 3533377 tranhuuhung@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hùng Phó Giám đốc 0905282105 0233 3852479 lethanhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Hà Phó Giám đốc 0913485780 0233 3854081  nguyenducha@quangtri.gov.vn
Trần Ngọc Sơn Phó Giám đốc 0944230555 Không có tranngocson@quangtri.gov.vn
Văn phòng Sở
Nguyễn Như Quỳnh Chánh Văn phòng 0913456002 02333.852570 nguyennhuquynh@quangtri.gov.vn
Ngô Văn Đức Phó Chánh Văn phòng 0915309468 Không có ngovanduc@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hải Phú Văn thư 0944811789 02333852570 tranthihaiphu@quangtri.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phan Thanh Tiến Trưởng phòng 0913485597 Không có phanthanhtien@quangtri.gov.vn
Đặng Hoài Dương Phó Trưởng phòng 0913491272 Không có danghoaiduong@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý vận tải & Phương tiện người lái
Hoàng Văn Quý Trưởng phòng 0911397886 0233.3551769 hoangvanquy@quangtri.gov.vn
Trần Trung Thông Phó Trưởng phòng 0914529589  02333.852570 trantrungthong@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
Trần Hữu Sửu Trưởng phòng 0913485597 02333855809 tranhuusuu@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Bùi Đức Thành  Trưởng phòng 0913456117 0233 3850414 buiducthanh@quangtri.gov.vn
Thanh tra Sở
Dương Đức Phụng Chánh Thanh tra 0913407355 0233 3550415 duongducphung@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Thịnh Phó Chánh Thanh tra 0913185544 0233 3851618 levinhthinh@quangtri.gov.vn
Đào Văn Tuyến Phó Chánh Thanh tra 0914001333 Không có daovantuyen@quangtri.gov.vn
Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh
Nguyễn Anh Tuấn CVP Ban ATGT Tỉnh 0944123327 0233 3666959 nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tấn Phương PVP Ban ATGT tỉnh 0944188555 0233 3666959 nguyentanphuong@quangtri.gov.vn
Ban quản lý bảo trì giao thông
Hoàng Anh Quang Giám đốc  091 7956345 Không có hoanganhquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc  0914277888 Không có nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
Trần Tuấn Anh Phó Giám đốc 0905369559 Không có trantuananh@quangtri.gov.vn
Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
Đoàn Việt Bắc Trạm trưởng 0914194173 Không có doanvietbac@quangtri.gov.vn
Trung tâm sát hạch và đào tạo lái xe
Nguyễn Văn Ngọ Giám đốc 0914092567 Không có nguyenvanngo@quangtri.gov.vn
Lê Bá Hải Phó Giám đốc 0942333969 Không có lebahai@quangtri.gov.vn
Trường trung cấp nghề GTVT
Trần Minh Trung Phó Hiệu trưởng Phụ trách 0974129777 0233 3575159 tranminhtrung@quangtri.gov.vn
Trần Viết Thái Phó Hiệu trưởng 0935564888 Không có tranvietthai@quangtri.gov.vn
Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ
Nguyễn Xuân Hà Giám đốc 0913485727 0233 3561973 nguyenxuanha@quangtri.gov.vn
Trần Việt Hùng Phó Giám đốc 0914127246 Không có tranviethung@quangtri.gov.vn
Trung tâm quản lý bến xe khách tỉnh
Trần Thanh Tâm Giám đốc 0913422000 0233 3850389 tranthanhtam@quangtri.gov.vn
Đoạn quản lý đường thủy nội địa
Phạm Uy Vũ Giám đốc 0976211234 Không có phamuyvu@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Thắng Phó Giám đốc 0982591789 Không có Lexuanthang@quangtri.gov.vn