CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 125

Tổng lượt truy cập: 237.572

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ

Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe

Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành...

Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ

Công bố Biểu đồ xe chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quí I năm 2023

Công bố Biểu đồ xe chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quí IV năm 2022

Công bố Biểu đồ xe chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quí I năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12.2023