CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượt truy cập: 81.242

Thông báo Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03-2020

đăng ký khai thác tuyến Lao Bảo (Quảng Trị) đi bến xe Nước ngầm (Hà Nội) của Công ty TNHH MTV Xuân Thanh

Biểu đồ chạy xe các tuyến cố định của tỉnh Quảng Trị năm 2019

THÔNG BÁO Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Góp ý Dự thảo Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá...

THÔNG BÁO doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô