Trang chủ - Sở giao thông Vận tải

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN NĂM ATGT 2024 VỚI CHỦ ĐỀ: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

PHẢN ÁNH VỀ TT AN TOÀN GIAO THÔNG

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chánh VP Ban ATGT tỉnh
Ông Dương Đức Phụng
Chánh Thanh tra Sở GTVT

PHẢN ÁNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Ông Trần Trung Thông

Trưởng phòng QLVTPT&NL
(Phụ trách lĩnh vực vận tải)

Ông Trần Văn Công

Chuyên viên QLVTPT&NL
(Phụ trách lĩnh vực cấp đổi GPLX)

Ông Bùi Đức Thành

Trưởng Phòng QL KCHT Giao Thông (phụ trách liên quan đến hoạt động bảo vệ KCHT & ATGT)

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 194

Tổng lượt truy cập: 297.378

Ngành GTVT

Thông điệp 5K