Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 113

Tổng lượt truy cập: 278.958

Danh sách đối với 150 phương tiện được cấp giấy phép liên vận CLV trong hạn ngạch

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng nhận được Công văn số 7947/TCĐBVN-VT ngày 29/10/2021 về việc thông báo danh sách đối với 150 phương tiện được cấp giấy phép liên vận CLV trong hạn ngạch theo quy định tại Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Cộng hoà xã hỗi chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ và doanh nghiệp vận tải của Campuchia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm để kiểm tra, giám sát và tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải Campuchia hoạt động vận tải liên vận Campuchia – Lào - Việt Nam (CLV) theo quy định. (Danh sách phương tiện và doanh nghiệp vận tải Campuchia)