Giới thiệu chung - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 162

Tổng lượt truy cập: 279.007

Lời tựa

Từ ngày có Đảng lãnh đạo, nhất là sau khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (02/9/1945), Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vị trí của giao thông vận tải trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong thư gửi các đồng chí Xứ ủy Trung bộ năm 1947, Bác Hồ đã viết:

"Giao thông là mạch máu của mọi việc.

Giao thông tắc thì việc gì cũng khó.

Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng"

Là một tỉnh nằm ở phía Bắc Trung Bộ, địa hình hẹp, dốc từ Đông sang Tây, bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối thường xuyên chịu sự tàn phá của thiên nhiên khắc nghiệt, lại là trung điểm của con đường thiên lý Bắc - Nam, của ngã 3 Đông Dương, nên trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, Quảng Trị luôn phải hứng chịu những cuộc chiến tranh tàn khốc, là nơi chứng kiến sự chia cắt của đất nước năm 1954. Kẻ thù luôn chọn Quảng Trị làm trọng điểm đánh phá nhằm ngăn chặn các tuyến vận tải chiến lược Bắc - Nam và Đông - Tây.

Vì vậy công cuộc xây dựng và giữ vững mạch máu giao thông vận tải của Quảng Trị trong mọi tình huống luôn là một mặt trận nóng bỏng. Vượt qua muôn vàn khó khăn, khốc liệt của chiến tranh, hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn của kẻ thù trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Quảng Trị cũng như cán bộ công nhân viên Ngành GTVT Quảng Trị vượt qua hiểm nguy, chịu bao hy sinh và mất mát, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông vận tải, phát huy truyền thống "Dũng cảm, thông minh, sáng tạo", góp vào chiến công giải phóng Miền Nam, thống nhất nước nhà. Những tên làng, tên núi, tên sông, tên người đã đi vào lịch sử như những huyền thoại: cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Cửa Việt, đường mòn Hồ Chí Minh, đường 9 Nam - Lào, đường mòn Hồ Chí Minh, Cồn Tiên - Dốc Miếu, Khe Sanh - Làng Vây, Đoàn 559, trung đội Mai Quốc Ca, những cô gái Vân Kiều đi tải đạn... Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ có sự đóng góp không nhỏ của GTVT Việt Nam mà GTVT Quảng Trị là một bộ phận không thể tách rời.

Hòa bình lập lại, Ngành GTVT Quảng Trị cùng nhân dân toàn tỉnh bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển với bao khó khăn chồng chất do hậu quả chiến tranh để lại. Với truyền thống vẻ vang của Ngành, bằng ý chí nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tập thể những người lao động ngành GTVT Quảng Trị từng bước dấp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH, giữ vững an ninh quốc phòng, phục vụ dân sinh, đưa Quảng Trị cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội.