Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 133

Tổng lượt truy cập: 278.978

 

Thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ; triển khai nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024, thời gian qua Sở Giao thông vận tải đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-SGTVT ngày 13/8/2023 của Sở GTVT, Đoàn cơ sở Sở GTVT đã chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc (CĐ Trung tâm ĐTSHLX, CĐ Trường TCN GTVT, CĐ TTQLBXK …) ra quân triển khai tuyên tuyền phổ biến, phát tài liệu, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi GPLX theo hình thức trực tuyến trên cổng DVC Quốc gia.