Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 230

Tổng lượt truy cập: 297.414

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước

Ngày 26/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022 mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại:

- Nghị định 20/2019/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

- Các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 01/6/2022, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành và Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.