Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 118

Tổng lượt truy cập: 278.963

Nghị định 06/2024/NĐ-CP

 

Sở Giao thông vận tải xin thông báo đến các Quý Cơ quan, đơn vị để biết và nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2024 . Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi văn bản về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ./

Số ký hiệu

Ngày Ban hành

Trích yếu

06/2024/NĐ-CP

25/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngay 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY