Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 233

Tổng lượt truy cập: 297.417

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Nộp hồ sơ dịch vụ công Tuyến vận tải (Tuyến cố định)

Thực hiện Công văn số 4366/TCĐBVN-VP ngày 29/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Đăng ký khải thác tuyến vận tải hành khách cố định. Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn 3237/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/7/2021 để triển khai đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Tuyến cố định.