Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 204

Tổng lượt truy cập: 297.388

Số ký hiệu Ngày Ban hành Trích yếu
44/2024/NĐ-CP 24/4/2024 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tải về tại đây NGHỊ ĐỊNH Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ngày 24/4/2024, CHính Phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm 4 chương, 34 điều do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký.

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG