CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 21

Tổng lượt truy cập: 253.765

Công bố Biểu đồ xe chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quí IV năm 2022

Công bố Biểu đồ xe chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quí I năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12.2023

Thông báo bổ sung lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1

THÔNG BÁO Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe 11.2023

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 VỀ CẤP MỚI, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE Dành cho đối tượng: Người dân

Thông Báo Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 10/2023

Thông Báo Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 9/2023

Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng

Công Bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quý III, IV năm 2023