Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 66

Tổng lượt truy cập: 237.513

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Hướng dẫn này nhằm đảm bảo an toàn, tạo sự an tâm cho hành khách đi máy bay và sử dụng các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay trong giai đoạn có dịch Covid-19. 2; Tổ chức quản lý chặt chẽ quy trình khai thác đảm bảo an toàn cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và chất lượng dịch vụ nhằm tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam; Đảm bảo công tác phối hợp phục vụ chặt chẽ, an ninh an toàn, đúng quy trình theo quy định của Nhà nước.

 

Về phạm vi áp dụng, quy trình này quy định hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên các chuyến bay đi, đến các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19 và được được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không đi, đến các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam, là căn cứ để các đơn vị liên quan, người làm trực tiếp thực hiện đúng các quy định, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

 

Hướng dẫn cũng nêu rõ về nguyên tắc thực hiện, bao gồm thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra y tế của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay. 

 

Cán bộ, người lao động làm việc tại các cảng hàng không, sân bay, tham gia trực tiếp và gián tiếp phục vụ chuyến bay thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục bảo hộ và đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. 

 

Thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thành lập tại cảng hàng không, sân bay bao gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Cảng vụ hàng không, cảng hàng không, các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất và các cơ quan, đơn vị liên quan khác hoạt động trên địa bàn cảng hàng không, tuân thủ Quy chế phối hợp đã ban hành. 

 

Khi phát hiện hành khách có các triệu chứng, biểu hiện của bệnh Covid-19 thì nhanh chóng cách ly hành khách và thông báo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại cảng hàng không thực hiện các quy trình kiểm soát dịch bệnh được công bố như chuyển khách về các khu cách ly hoặc các bệnh viện.

 

Việc kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra khai báo y tế điện tử, giấy chứng nhận sức khỏe được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương.

 

Quy trình có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhân sự; phù hợp với các Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, địa phương và quy định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh, Thành phố nơi có cảng hàng không, sân bay. PHẦ

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

 

Toàn văn Quyết định và Hướng dẫn xem tại đây.