Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượt truy cập: 73.663

Ngày 18/7/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-BGTVT hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM/xã NTM nâng cao và huyện NTM/huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Sở GTVT kính đề nghị UBND các huyện, thị xã nghiên cứu thực hiện, link tải file Quyết định ở dưới bài viết

Tải nội dung đính kèm tại đây.