Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 254

Tổng lượt truy cập: 266.813

Làm căn cước công dân gắn chíp có phải đổi lại bằng lái, cà vẹt xe?

Trên Giấy phép lái xe (bằng lái) và Giấy chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe) không thể hiện thông tin số CMND/CCCD. Ngoài ra, pháp luật hiện hành chỉ có quy định về cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy phép lái xe, đăng ký xe chứ không có quy định về việc cập nhật thông tin khi có thay đổi trong hồ sơ cấp giấy phép lái xe, đăng ký xe cụ thể:

Điều 37. Đổi giấy phép lái xe _ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

 

 

4. Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 

Điều 11. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe _ Thông tư 58/2020/TT-BCA

 

1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc bị mất hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

 

Như vậy, khi đổi từ CMND 9 số qua CCCD gắn chíp mà không thay đổi các thông về năm sinh, họ, tên, tên đệm, địa chỉ (CMND 12 số, CCCD mã vạch khi đổi qua CCCD gắn chíp không làm thay đổi số) thì công dân sẽ không phải đổi lại bằng lái hay cà vẹt.