Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 82

Tổng lượt truy cập: 278.927

Đảng ủy Sở GTVT Quảng Trị tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
 

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”; Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;

Sáng ngày 08/01/2019 Đảng uỷ Sở GTVT Quảng Trị đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ trưởng, phó phòng, ban Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở.

Đến dự hội nghị truyền đạt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên Ngành GTVT Quảng Trị, có đồng chí Nguyễn Xuân Mai, Quyền Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã tập trung làm rõ những quan điểm mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII của Đảng, bao gồm:

- Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

- Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Với thời gian ngắn, chuyên đề học tập có nhiều nội dung, toàn thể cán bộ, đảng viên của Ngành GTVT đã tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả vào nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, từng đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.