Lãnh đạo Sở - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 58

Tổng lượt truy cập: 278.903

Lãnh đạo Sở

 

 

               Họ và tên                           Trần Hữu Hùng                                                                    

                Chức vụ             Giám đốc Sở
          Học hàm, học vị             Tiến sĩ Kinh tế
               Điện thoại             0917025888
                   Email             tranhuuhung2@quangtri.gov.vn

 

               Họ và tên                           Lê Thanh Hùng                                                                    

                Chức vụ             Phó giám đốc Sở
          Học hàm, học vị             Kỹ sư Cơ khí động lực
               Điện thoại             0905282105
                   Email             lethanhhung@quangtri.gov.vn

 

             Họ và tên                           Nguyễn Đức Hà                                                                     

                Chức vụ             Phó giám đốc Sở
          Học hàm, học vị             Thạc sĩ Xây dựng cầu hầm
               Điện thoại             0913485780
                   Email             nguyenducha@quangtri.gov.vn

 

               Họ và tên                           Trần Ngọc Sơn                                                                     

                Chức vụ             Phó giám đốc Sở
          Học hàm, học vị             Thạc sĩ Xây dựng cầu hầm
               Điện thoại             0944230555
                   Email             tranngocson@quangtri.gov.vn