Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 132

Tổng lượt truy cập: 278.977

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 02-2022

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 02/2022

 

`TT

Hạng GPLX

Ngày học, ôn tập,  Thi tốt nghiệp

Ngày sát hạch

Học viên của cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

1

Mô tô A1

Học ngày 08,09/02/2022

10/02/2022 (Thứ 5)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT; TT GDNN Mạnh Linh  

2

Mô tô A1

Học ngày 9,10,11/02/2022

12/02/2022 (Thứ 7)

TT GDNN Mạnh Linh  

TT GDNN Mạnh Linh  

3

Mô tô A1

Học ngày 9,10,11/02/2022

12/02/2022 (Thứ 7)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT; TT ĐT&SHLX

4

Ô tô hạng B1 K89

Thi tốt nghiệp ngày 20/01/2022

15/02/2022 (Sáng thứ 3)

Trường TCN GTVT

TT ĐT&SHLX

5

Ô tô hạng B2 K193

Thi tốt nghiệp ngày 25/01/2022

15/02/2022 (Chiều thứ 3)

Trường TCN GTVT

6

Ô tô hạng C K136

Thi tốt nghiệp ngày 12/01/2022

16/02/2022 (Thứ 4)

Trường TCN GTVT

TT ĐT&SHLX

7

Mô tô A1

Học ngày 13,14,15/02/2022

17/02/2022 (Thứ 5)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

8

Ô tô hạng B2 K09,K10

Thi tốt nghiệp ngày 22/01/2022

18/02/2022 (Sáng thứ 6)

Trường TCN TH Asean

TT ĐT&SHLX

9

 Ô tô hạng B2 K11

Thi tốt nghiệp ngày 13/02/2022

22/02/2022 (Sáng thứ 3)

TT ĐT&SHLX

TT ĐT&SHLX

10

Mô tô A1

Học ngày 16,17,18/02/2022

22/02/2022 (Chiều thứ 3)

TT GDNN Mạnh Linh  

TT GDNN Mạnh Linh  

11

Ô tô hạng B2 K06

Thi tốt nghiệp ngày 13/02/2022

23/02/2022 (Sáng thứ 4)

TT GDNN Mạnh Linh  

TT ĐT&SHLX

12

Phục hồi GPLX quá hạn

-

23/02/2022 (Chiều thứ 4)

13

Mô tô A1

Học ngày 20,21,22/02/2022

24/02/2022 (Thứ 5)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

14

Ô tô hạng B11 K12

Thi tốt nghiệp ngày chiều 17/02/2022

25/02/2022 (Thứ 6)

Trường TCN GTVT

TT ĐT&SHLX

15

Ô tô hạng B2 K11,K12, K13, K14

Thi tốt nghiệp ngày 12/02/2022

28/02/2022 (Sáng thứ 2)

Trường TCN TH Asean

16

Ô tô hạng B2 K194

Thi tốt nghiệp ngày sáng 17/02/2022

28/02/2022 (Chiều thứ 2)

Trường TCN GTVT