Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 251

Tổng lượt truy cập: 266.810

Do có sự thay đổi kế hoạch đào tạo từ các cơ sở đạo tào, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Quảng Trị thông báo thay đổi lịch sát hạch cấp Giấy phép  lái xe ô tô hạng B1.1, B2 và mô tô hạng A1 trong tháng 7/2022 như sau:

   - Thay đổi ngày sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 từ ngày 28/7/2022 của Trường Trung cấp nghề GTVT sang tháng 8/2022;

- Thay đổi ngày sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 từ ngày 31/7/2022 của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe sang tháng 8/2022.

Ngày, giờ cụ thể sẽ được thông báo trong Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 8/2022;  Kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và chủ động sắp xếp thời gian;

      Xin được thông cảm cho sự thay đổi bất tiện này .

 

                                          Phòng QLVT - PTNL - Sở GTVT Quảng Trị.