Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 246

Tổng lượt truy cập: 266.805

QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2016

QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2016

Ngày 26/4/2016, Liên ngành đường thủy nội địa Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp liên ngành ĐTNĐ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đức Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Văn phòng Ban ATGT tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Sở GTVT và liên ngành cơ sở gồm: Đoạn Quản lý đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Chi cục Đăng kiểm 13, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết:  Lực lượng liên ngành đã tổ chức 100 đợt tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy cho người dân, chủ phương tiện, chủ bến bãi...liên quan đến hoạt đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh, truyền hình; Tổ chức 102 lượt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm 52 trường hợp thu nộp ngân sách 55,5 triệu đồng; ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao; năm 2015 không có vụ tai nạn giao thông đường thủy nào xảy ra trến các tuyến đường thủy nội địa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: các đăng, rớ, đáy lấn chiếm luồng và hành lang luồng chạy tàu còn xảy ra; các bến thủy nội địa chưa có giấy phép hoạt động hay giấy phép hết hạn nhưng chưa  làm thủ tục xin cấp lại; tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra; một số phương tiện vẫn chưa làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm theo quy định...

Cũng tại Hội nghị này, Đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị là đơn vị thường trực năm 2016 đã thông qua kế hoạch phối hợp liên ngành đường thủy nội địa năm 2016 với các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác tuyên truyền; làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác cát, sạn trái phép, lấn chiếm luồng chạy tàu; tổ chức rà soát các vị trí nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy để có các phương án khắc phục, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông  ĐTNĐ của người tham gia giao thông. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp các đơn vị liên ngành thực thi nhiệm vụ đảm bảo TTATGT ĐTNĐ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chuyên ngành về giao thông ĐTNĐ của cơ quan nhà nước và và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp liên ngành.
 

Phát biểu với Hội nghị, Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác phối hợp liên ngành giữa các đơn vị trong thời gian qua;  đề nghị lực lượng liên ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường thủy; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong trong tác tuần tra kiểm soát; kiến nghị với chính quyền các cấp tập trung nghiên cứu, chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho bà con nhân dân có công ăn việc làm ổn định, qua đó hạn chế được tình hình khai thác cát sỏi; đăng đáy lấn chiếm...nhằm đạt được kết quả cao hơn trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa.

  PHẠM UY VŨ - PGĐ ĐOẠN QL ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA