Danh mục Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 129

Tổng lượt truy cập: 237.576

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch hành động Thực hiện Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao...

Kế hoạch Tổ chức hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023

Kế hoạch năm An toàn giao thông 2023

Ban Quản lý bảo trì giao thông Thông tin về danh mục dự án

Kế Hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai...

Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác quy hoạch; kế hoạch; thống kê của ngành theo Luật Thống kê; quản...

Giao nhiệm vụ chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị

Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu).