Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 22

Tổng lượt truy cập: 253.766

Sở GTVT Quảng Trị công bố điều chỉnh Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Quý IV năm 2022. ( Chi tiết theo phụ lục đính kèm và được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tải tài liệu liên quan dưới bài viết.

Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách có trách nhiệm thực hiện thời gian biểu chạy xe theo Quyết định này và các quy định khác về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, theo dõi Biểu đồ chạy xe được công bố trên Website của Sở Giao thông vận tải Quảng Trị để quản lý và chủ động đăng ký khai thác khi có nhu cầu.

Tải nội dung đính kèm tại đây.