Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 122

Tổng lượt truy cập: 237.569

Hướng dẫn thanh toán trên Cổng DVC thông qua Cổng thanh toán trực tuyến Quốc gia_1080p


             

 

 

 

              

            Sở Giao thông vận tải Quảng Trị hướng dẫn thanh toán trên Cổng DVC thông qua Cổng thanh toán trực tuyến Quốc gia_1080p theo video đính kèm

 

 

Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái