Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 38

Tổng lượt truy cập: 278.883

             Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trj ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND; Trong đó lĩnh vực Giao thông vận tải có 61 thủ tục (chi tiết tải file đính kèm). Sở GTVT Quảng Trị kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết và triển khai.

VĂN PHÒNG SỞ GTVT QUẢNG TRỊ

Tải nội dung đính kèm tại đây.