Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 784

Tổng lượt truy cập: 287.400

Sở GTVT Quảng Trị tổ chức phát động tham gia cuộc thi trực tuyến
 “ Tìm hiểu chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030".


         Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”; Để cán bộ, công chức, người lao động tham gia cuộc thi có chất lượng góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, hoàn thành tốt mục tiêu Cải cách hành chính đặt ra. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Trị đã ký ban hành công văn số 3001/SGTVT-VP ngày 13/10/2021, triển khai phát động cuộc thi với các nội dung chủ yếu sau:

          - Trưởng các phòng có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Phòng về cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh (sao gửi kèm).

- Các phòng chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan đến cuộc thi: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về Tổng kết Chương trình Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021-2030.

          - Tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao, theo đúng thời gian quy định (vòng 1: bắt đầu từ 8h00 ngày 15/10/2021 và kết thúc lúc 24h00 ngày 20/10/2021).

           Mọi người tham gia có thể tải file Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến bằng cách bấm vào nút "
TẢI VỀ"  ở phía dưới bài viết ./.