Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 88

Tổng lượt truy cập: 278.933

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Sở GTVT Quảng Trị thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng sản phẩm nạo vét các công trình đảm bảo giao thông đường thủy nội địa sông Hiếu và sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị như sau: 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Sở Giao thông vận tải Quảng Trị

- Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

Sản phẩm đấu giá là cát sử dụng cho vật liệu xây dựng thông thường với tổng khối lượng sản phẩm 37.557m3.

- Vị trí 1: Tại Km13+100 bờ Bắc Sông Hiếu, thuộc Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà: sử dụng cho cát tô có lẫn tạp chất với khối lượng 12.300 m3.

- Vị trí 2:  Tại Km14+450 khu vực cảng Đông Hà, bờ Nam sông Hiếu thuộc Phường 2, Thành phố Đông Hà: sử dụng cho cát tô có lẫn tạp chất với khối lượng 8.960 m3.

- Vị trí 3: Tại Km14+50 bờ Nam sông Thạch Hãn, thuộc xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong: sử dụng cho cát xây dựng với khối lượng 16.297 m3.

3. Giá khởi điểm2.799.722.000 đồng.

(Hai tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Mức giá trên đã bao gồm các loại phí, lệ phí nếu có, chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có thực hiện việc bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh .

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h00 của ngày kết thúc thông báo).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Sở Giao thông vận tải Quảng Trị (Ban QLDA bảo trì giao thông, Số điện thoại: 0233.3859989)

Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị biết và đăng ký./.