CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 123

Tổng lượt truy cập: 253.742

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 10/2022

Sở GTVT Quảng Trị công bố điều chỉnh Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 09/2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 08/2022

Thông báo thay đổi ngày sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô hạng B1.1, B2 và mô tô hạng A1 trong tháng 7 /2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 07/2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 06/2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 5/2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 04/2022

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 03/2022