Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 5

Tổng lượt truy cập: 253.749

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 01/2023

                                                                                               LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 01/2023

 

 

TT

Hạng GPLX

Ngày học –

Thi tốt nghiệp

Ngày sát hạch

Học viên của

cơ sở đào tạo

Địa điểm

 sát hạch

1

Ô tô hạng B2

K25

Thi tốt nghiệp ngày 25/12/2022

04/01/2023

(Chiều thứ 4)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

2

Ô tô hạng B11 K24

Thi tốt nghiệp ngày 25/12/2022

06/01/2023

(Sáng thứ 6)

Trường TCN GTVT

3

Mô tô A1

26-28/12/2022

06/01/2023

 (Chiều thứ 6)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

4

Mô tô A1

03-05/01/2023

08/01/2023

 (Sáng CN)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

5

Mô tô A1

29-31/12/2022

08/01/2023

 (Chiều CN)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

6

Ô tô hạng B2K17

29/12/2022

10/01/2023

 (Thứ 3)

TT GDNN

Mạnh Linh

Sân SH CTY TNHH XD Mạnh Linh

6

Ô tô hạng B2 K214

Thi tốt nghiệp

 ngày 03/01/2023

11/01/2023

(Sáng thứ 4)

Trường TCN GTVT

Trung tâm  ĐT&SHLX

7

Ô tô hạng C K148

Thi tốt nghiệp

ngày 03/01/2023

11/01/2023

(Chiều thứ 4)

Trường TCN GTVT

8

Ô tô hạng B2K21-22

Thi tốt nghiệp

ngày 24/12/2022

12/01/2023

(Sáng thứ 5)

Trường TCN TH Asean

9

Ô tô hạng B11 K24

Thi tốt nghiệp

 ngày 30/12/2022

12/01/2023

(Chiều thứ 5)

Trung tâm  ĐT&SHLX

10

Ô tô hạng B11K11

Thi tốt nghiệp

 ngày 09/01/2023

31/01/2023

(Thứ 3)

TT GDNN

Mạnh Linh

Sân SH CTY TNHH XD

 Mạnh Linh