Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 91

Tổng lượt truy cập: 237.538

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2022

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2022

TT

Hạng GPLX

Ngày học - Thi tốt nghiệp

Ngày sát hạch

Học viên của cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

1

Ô tô hạng B2 K211

Thi tốt nghiệp ngày 21/11/2022

02/12/2022 (Thứ 6)

Trường TCN GTVT

Trung tâm  ĐT&SHLX

2

Ô tô hạng B11 K23

Thi tốt nghiệp ngày 26/11/2022

06/12/2022 (Sáng thứ 3)

Trường TCN GTVT

3

Ô tô hạng B11 K22

Thi tốt nghiệp ngày 26/11/2022

06/12/2022 (Chiều thứ 3)

Trung tâm  ĐT&SHLX

4

Ô tô hạng B11 K10

Thi tốt nghiệp ngày 24/11/2022

09/12/2022 (Thứ 6)

Trung tâm GDNN

Mạnh Linh

Sân SH CTY TNHH XD Mạnh Linh

5

Mô tô A1

05-07/12/2022

10/12/2022 (Sáng thứ 7)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

6

Ô tô hạng B2 K212

Thi tốt nghiệp ngày 05/12/2022

15/12/2022 (Sáng thứ 5)

Trường TCN GTVT

7

Ô tô hạng B2 K24

Thi tốt nghiệp ngày 03/12/2022

15/12/2022 (Chiều thứ 5)

Trung tâm  ĐT&SHLX

8

Phục hồi GPLX quá hạn

-

15/12/2022 (Chiều thứ 5)

-

9

Ô tô hạng B2 K18,19,20

Thi tốt nghiệp ngày 03/12/2022

19/12/2022 (Chiều thứ 2)

Trường TCN TH ASEAN

10

Ô tô nâng hạng GPLX B2 lên C-K16

Thi tốt nghiệp ngày 09/12/2022

21/12/2022 (Sáng thứ 4)

Trường TCN GTVT

11

Ô tô hạng B11 K23

Thi tốt nghiệp ngày 10/12/2022

21/12/2022 (Chiều thứ 4)

Trung tâm  ĐT&SHLX

12

Ô tô hạng B2 K16

Thi tốt nghiệp ngày 01/12/2022

23/12/2022 (Sáng thứ 6)

Trung tâm GDNN

Mạnh Linh

Sân SH CTY TNHH XD Mạnh Linh

13

Ô tô hạng C K146

Thi tốt nghiệp ngày 12/12/2022

23/12/2022 (Chiều thứ 6)

Trường TCN GTVT

Trung tâm  ĐT&SHLX

14

Mô tô A1

12-13/12/2022

25/12/2022 (Chủ nhật)

Trung tâm GDNN

Mạnh Linh

Trung tâm GDNN

Mạnh Linh

15

Ô tô hạng B11 K09,10

Thi tốt nghiệp ngày 03/12/2022

27/12/2022 (Sáng thứ 3)

Trường TCN TH ASEAN

Trung tâm  ĐT&SHLX

16

Mô tô A1

15-18/12/2022

27/12/2022 (Chiều thứ 3)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

17

Ô tô hạng B2 K213

Thi tốt nghiệp ngày 20/12/2022

29/12/2022 (Sáng thứ 6)

Trường TCN GTVT

Trung tâm  ĐT&SHLX

18

Phục hồi GPLX quá hạn

-

29/12/2022 (Chiều thứ 6)