Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 128

Tổng lượt truy cập: 278.973

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 02/2023

TT

Hạng GPLX

Ngày học -

Thi tốt nghiệp

Ngày

 sát hạch

Học viên của

cơ sở đào tạo

Địa điểm

 sát hạch

1

 Mô tô A1

30-31/01/2023

05/02/2023

(Sáng CN)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

2

Mô tô A1

30-31/01/2023

05/02/2023

(Chiều CN)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

3

Ô tô hạng B2

K26

Thi tốt nghiệp

ngày 14/01/2023

07/02/2023

(Sáng thứ 3)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

4

Ô tô hạng B11

K25

Thi tốt nghiệp

 ngày 14/01/2023

07/02/2023

(Sáng thứ 3)

Trung tâm  ĐT&SHLX

5

Ô tô hạng B2

K23-K24

Thi tốt nghiệp

 ngày 10/01/2023

10/02/2023

(Thứ 6)

Trường TCN TH Asean

6

Ô tô hạng B11

K25

Thi tốt nghiệp

ngày 04/02/2023

14/02/2023

 ( Sáng thứ 3)

Trường TCN GTVT

7

Phục hồi GPLX quá hạn

-

14/02/2023

( Chiều thứ 3)

-

8

Ô tô hạng B2

K18

Thi tốt nghiệp

ngày 05/02/2023

16/02/2023

(Thứ 5)

TT GDNN

Mạnh Linh

Sân SH CTY TNHH XD Mạnh Linh

9

Ô tô hạng B2

K215

Thi tốt nghiệp

ngày 11/02/2023

22/02/2023

(Sáng thứ 4)

Trường TCN GTVT

Trung tâm  ĐT&SHLX

10

Mô tô A1

11-12/02/2023

22/02/2023

 (Chiều thứ 4)

TT GDNN

Mạnh Linh

Trung tâm GDNN

Mạnh Linh

11

Ô tô hạng B2

K25-K26

Thi tốt nghiệp

 ngày 11/02/2023

23/02/2023

 (Thứ 5)

Trường TCN TH Asean

Trung tâm  ĐT&SHLX

12

Mô tô A1

14-16/02/2023

25/02/2023

 (Sáng thứ 7)

Trường TCN GTVT

Trường TCN GTVT

13

Ô tô hạng B2

K27

Thi tốt nghiệp

 ngày 18/02/2023

28/02/2023

(Sáng thứ 3)

Trung tâm  ĐT&SHLX

Trung tâm  ĐT&SHLX

14

Ô tô hạng B11

K26

Thi tốt nghiệp

 ngày 18/02/2023

28/02/2023

(Sáng thứ 3)

Trung tâm  ĐT&SHLX

15

Ô tô hạng C

K149

Thi tốt nghiệp

ngày 13/02/2023

28/02/2023

(Chiều thứ 3)

Trường TCN GTVT