Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 806

Tổng lượt truy cập: 287.422

Triển khai thực hiện Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (trong đó Sở GTVT có 61 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4) và Công văn số 15/HCC-HTGS ngày 02/3/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị về việc tuyên truyền, hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) không dùng tiền mặt thông qua mã thanh toán QR code bao gồm Danh mục 61 TTHC thực hiện theo mức độ 4 đối với hai lĩnh vực Đường bộ47 thủ tục, Đường thủy14 thủ tục (có có file hướng dẫn và phụ lục kèm theo).

Sở GTVT Quảng Trị khuyến khích các tổ chức, các nhân liên quan thực hiện giải quyết TTHC cấp độ 4  nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc vui lòng liên hệ đồng chí Trần Thị Lê - Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Tỉnh, SĐT: 0916.797.559 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Văn phòng Sở GTVT Quảng trị kính thông báo ./.

Tải nội dung đính kèm tại đây.