Công tác Văn phòng - Pháp chế - Thanh tra - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 33

Tổng lượt truy cập: 81.266

Đoàn cơ sở Sở GTVT phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức hoạt động Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới – Xây dựng công...

Sở GTVT thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin...

Nội dung Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và năm dữ liệu số quốc gia của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sở GTVT tham dự Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2023 và tuyên dương khen thưởng năm 2022

QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG RA QUÂN THỰC HIỆN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2023 VỚI CHỦ ĐỀ: "“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Sở GTVT đăng tải hướng dẫn cách thức thực hiện và 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ...

Đoàn TNCS HCM Sở GTVT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam .