Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 27

Tổng lượt truy cập: 278.872

Sở GTVT Quảng Trị họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Sở GTVT Quảng Trị họp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022.

            Trong  những năm vừa qua, Sở GTVT đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các TTHC theo cấp độ 3, 4; công tác cải cách hành chính đã được chú trọng và quan tâm nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Năm 2021, Sở GTVT đã được UBND tỉnh  xếp hạng CCHC đứng thứ 4/20 Sở ban ngành.

           Để tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong việc giải quyết các TTHC và  CCHC trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; ngày 31/3/2022, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp và mời đại diện Lãnh đạo cùng phòng chuyên môn các Sở: Nội  vụ; Thông  tin  và  truyền thông; Trung  tâm  Phục vụ hành chính công; Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ, giúp đỡ cho Sở GTVT trong công tác giải quyết TTHC; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành hoạt động của Sở.

          Tham dự cuộc họp về phía Sở GTVT có đồng chí Trần Hữu Hùng – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Văn phòng Sở.

          Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông  tin  và  Truyền thông đã có những góp ý, chia sẽ kinh nghiệm việc triển khai kết nối dữ liệu, thông tin của ngành GTVT với hệ thống IOC của tỉnh; Cho ý kiến đối với các nội dung, giao diện của Trang thông tin điện tử của Sở mới được nâng cấp đảm bảo các quy định theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Việc áp dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị

 Đại diện Sở Nội vụ đã có những nhận xét, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính; những tồn tại, hạn chế của Sở GTVT trong việc thực hiện cải cách hành chính thời gian qua và và các giải pháp khắc phục.

          Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã báo cáo công tác phối hợp giữa các Phòng chuyên môn, cán bộ làm việc tại bộ phận một của vá Trung tâm Phục vụ hành chính công; chia sẽ các biện pháp để tăng cường tỷ lệ số hóa hồ sơ trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC của Sở GTVT; kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác CCHC và số hóa hồ sơ đối với Sở GTVT. Trung tâm Tin học tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng, sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản và các ứng dụng khác nhằm tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở.

Tại cuộc họp, các phòng chuyên môn đã trình bày các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC của Sở trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

          Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trần Hữu Hùng, TUV, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở đã có các ý kiến chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ nhữgn khó khăn vướng mắc và yêu cầu các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC.

          Đồng chí Giám đốc Sở cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những nhận xét, ý kiến góp ý chân thành, sâu sắc cũng như chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác CCHC của đại diện các đơn vị dự họp giúp cho công tác CCHC của Sở ngày càng đi vào nề nếp. Đồng thời giao Văn phòng Sở chỉ trì đôn đốc, theo dõi các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở GTVT.

                                                                        Tin bài: Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị