Chi tiết bài viết - Sở giao thông Vận tải

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 147

Tổng lượt truy cập: 278.992

Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị 10/10/2023

Quảng Trị 10/10/2023

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số và CCHC đối với cuộc sống của mỗi một cá nhân nói riêng và phát triển chung của toàn Ngành GTVT. Đưa chuyển đổi số là thành phần quan trọng trong quản lý của Sở Giao thông vận tải, đồng hành với doanh nghiệp vận tải trong hoạt động chuyển đổi số; Đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 09/10/2023, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức buổi Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị 10/10/2023 và tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số và CCHC” năm 2023 của Sở Giao thông vận tải.