Home - Sở giao thông Vận tải

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN NĂM ATGT 2024 VỚI CHỦ ĐỀ: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

PHẢN ÁNH VỀ
TT AN TOÀN GIAO THÔNG

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chánh VP Ban ATGT tỉnh
Ông Dương Đức Phụng
Chánh Thanh tra Sở GTVT

PHẢN ÁNH VỀ
VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Ông Trần Trung Thông

Phó Trưởng phòng QLVTPT&NL

Ông Trần Văn Công
Chuyên viên QLVTPT&NL

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Lĩnh vực quản lý vận tải phương tiện và người lái
Lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin chung về Sở GTVT

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 802

Tổng lượt truy cập: 287.418

Ngành GTVT

Thông điệp 5K